top of page

O NAS

10 lipca 2018 roku aktem notarialnym powołana do życia została Fundacja ZW. Fundacja została zarejestrowana 10 stycznia 2019 roku przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS: 0000766118. Organem sprawującym nadzór jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Jej głównym celem jest gromadzenie kolekcji sztuki, zbiorów przyrodniczych oraz biblioteki. Trzon kolekcji stanowią zasoby przekazane przez fundatora. Fundacja ma być miejscem wymiany myśli naukowej. Obiekty udostępniane na zamiejscowych wystawach czasowych, w siedzibie fundacji oraz w przyszłości w dostępie on-line, mają być podstawą do badań, służyć edukacji i rozwijaniu wrażliwości na otaczający nas świat.

Jednym z głównych celów fundacji jest ochrona i prowadzenie badań nad dziedzictwem artystycznym Natalii LL. Zgromadzone archiwum, składające się z prac artystki, rękopisów, druków artystycznych, obiektów, czy niedostępnych już na rynku publikacji, umożliwi prowadzenie badań na wyższym naukowym poziomie. Obok Archiwum Natalii LL fundacja skupia się na ochronie, badaniu i promocji zgromadzonej kolekcji sztuki, 
a także inicjowaniu i wspieraniu wszelkich działań na rzecz rozwoju i promocji kultury, sztuki i nauk przyrodniczych.

W fundacji budowane są trzy biblioteki: Biblioteka Sztuki, Biblioteka Bioróżnorodności oraz Zbiory Specjalne Biblioteki, gromadzące starodruki, rękopisy i inne ważne, cenne z naukowego punktu widzenia obiekty.

Statut Fundacji ZW

ZARZĄD

mk.png

Mateusz Kozieradzki

PREZES ZARZĄDU

Fundator Fundacji ZW. Utworzył instytucję przekazując kolekcję dzieł sztuki i bibliotekę. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor tekstów krytycznych i naukowych. W latach 2016–2021 kurator w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Autor wielu wystaw w Polsce i poza granicami kraju, między innymi retrospektywnej wystawy Natalii LL - Sum ergo sum (Toruń, Kowno), oraz innych wystaw często o tematyce łączącej w sobie dwie dyscypliny jak na przykład moda i sztuka. Kurator działań o charakterze parateatralnym i performatywnym. Główne zainteresowania badawcze to wzajemne oddziaływanie na siebie natury i sztuki (wpływ działań artystycznych na wspomaganie rozwoju nauk przyrodniczych, współczesne związki człowieka z naturą, magia, szamanizm) oraz powojenna sztuka europejska ze szczególnym zwracaniem uwagi na tendencje neoawangardowe. Mieszka i pracuje w Toruniu.

lewandowski2021.png

Dawid Lewandowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Tytuł magistra sztuki zdobył w 2019 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, naukę kontynuował na kierunku Psychologia Reklamy i Komunikacji w Wyższej Szkole Bankowej. Zawodowo związany z marketingiem kultury oraz edukacją w zakresie działań promocyjnych dla osób tworzących. Autor tekstów krytycznych i popularnonaukowych o sztuce i kulturze, kurator wystaw. Feminista, propagator inkluzywnego języka w przestrzeni publicznej, szczególnie zainteresowany wątkami queerowymi w sztuce współczesnej. Mieszka i pracuje w Toruniu.

RADA FUNDACJI

Karol Kozieł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Natalia Lach-Lachowicz (2019-2022)

 

Edward Lach

Maciej Ferenc

bottom of page