top of page

O NAS

Fundacja ZW została powołana w 2019 roku w Toruniu. Naszymi głównymi celami są inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej, kulturalnej oraz przyrodniczej, integracja różnorodnych środowisk na rzecz wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, a także działalność edukacyjna na rzecz twórców, animatorów, instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych. Wszystkie działania prowadzimy w oparciu o kolekcję sztuki Fundacji, której zbiory są przekrojem historycznym od starożytności, po prace współczesnych artystów. W przypadku pracy z twórcami i twórczyniami współczesnymi staramy się wspierać ich działania poprzez zakupy prac do kolekcji, organizację wystaw a także wsparcie merytoryczne ich działań i wydawanie publikacji.

Od początku istnienia planujemy powołanie instytucji, która pełniłaby rolę przekrojowej Galerii Historii Sztuki, miejsca wystaw czasowych – szczególnie twórców młodych, działających w obszarze nowych technologii, eksperymentujących z treścią i formą, oraz przestrzeni edukacyjnych. Wierzymy, że dzięki wychowaniu najmłodszych pokoleń w poszanowaniu do kultury, uwrażliwiając na sztukę i piękno otaczającego świata, jesteśmy w stanie wspomagać otwartość na drugiego człowieka, świat oraz inspirować młode osoby do działania zgodnie ze swoimi pasjami.

Ważnym celem Fundacji ZW jest opieka, oraz promocja dziedzictwa artystycznego Natalii LL – artystki konceptualnej, jednej z najważniejszych twórczyń polskich XX i XXI wieku. Partnerujemy w wystawach, wspomagamy badaczy i badaczki, oraz stale opracowujemy archiwalne materiały przekazane przez artystkę, mające ogromne znaczenie dla badań nad sztuką konceptualną w Europie.

Statut Fundacji ZW

ZARZĄD

mk.png

Mateusz Kozieradzki

PREZES ZARZĄDU

Fundator Fundacji ZW. Utworzył instytucję przekazując kolekcję dzieł sztuki i bibliotekę. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor tekstów krytycznych i naukowych. W latach 2016–2021 kurator w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Autor wielu wystaw w Polsce i poza granicami kraju, między innymi retrospektywnej wystawy Natalii LL - Sum ergo sum (Toruń, Kowno), oraz innych wystaw często o tematyce łączącej w sobie dwie dyscypliny jak na przykład moda i sztuka. Kurator działań o charakterze parateatralnym i performatywnym. Główne zainteresowania badawcze to wzajemne oddziaływanie na siebie natury i sztuki (wpływ działań artystycznych na wspomaganie rozwoju nauk przyrodniczych, współczesne związki człowieka z naturą, magia, szamanizm) oraz powojenna sztuka europejska ze szczególnym zwracaniem uwagi na tendencje neoawangardowe. Mieszka i pracuje w Toruniu.

lewandowski2021.png

Dawid Lewandowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Tytuł magistra sztuki zdobył w 2019 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, naukę kontynuował na kierunku Psychologia Reklamy i Komunikacji w Wyższej Szkole Bankowej. Zawodowo związany z marketingiem kultury oraz edukacją w zakresie działań promocyjnych dla artystów. Autor tekstów krytycznych i popularnonaukowych o sztuce i kulturze, kurator wystaw. Szczególnie zainteresowany możliwościami wykorzystania nowych technologii w sztuce i edukacji. Mieszka i pracuje w Toruniu.

RADA FUNDACJI

Karol Kozieł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Natalia Lach-Lachowicz (2019-2022)

 

Edward Lach

Maciej Ferenc

bottom of page