CELE

Cele główne Fundacji ZW:

1. Ochrona i promocja dziedzictwa artystycznego Natalii LL

w kraju i za granicą,

2. Inicjowanie, rozwój i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki,

3. Inicjowanie, rozwój i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju i promocji nauk przyrodniczych.

Cele szczegółowe Fundacji ZW:

1. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów związanych

z działalnością artystyczną Natalii LL,

2. Opieka konserwatorska nad zgromadzonymi i pozyskanymi zbiorami,

3. Badania naukowe dotyczące dorobku artystycznego Natalii LL,

4. Badanie i diagnozowanie świadomości społecznej w zakresie związanym z działalnością artystyczną Natalii LL,

5. Wsparcie naukowe dla osób zainteresowanych badaniami dotyczącymi kolekcji Fundacji,

6. Utworzenie czterech bibliotek (Biblioteki sztuki, Zbiorów specjalnych, Biblioteki różnorodności biologicznej i Archiwum Natalii LL) obejmujących całościowo księgozbiór Fundacji,

7. Utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego,

8. Gromadzenie kolekcji sztuki, zbiorów bibliotecznych i przyrodniczych,

9. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów naukowych w postaci zbiorów przyrodniczych, artystycznych oraz bibliotecznych,

10. Przetwarzanie i udostępnianie materiału wizualnego związanego z posiadaną przez Fundację kolekcją,

11. Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej oraz przyrodniczej,

12. Szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych,

13. Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.

Fundacja ZW

ul. Moniuszki 9 m. 4, 87-100 Toruń

Numer KRS: 0000766118

NIP: 9562344241

REGON: 38228964500000

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Google+ Icon
  • YouTube - Biały Krąg

© 2018-2020 by ZW Foundation