top of page

PUBLIKACJE

NLL01.png

Natalia LL.

Życie, sztuka i idea

autorzy: Natalia LL, Alicja Cichowicz, Jacek Górecki, Mateusz Kozieradzki, Dawid Paweł Lewandowski

redakcja: Mateusz Kozieradzki, Dawid Paweł Lewandowski

korekta: Katarzyna Radomska

Wydawnictwo w języku polskim.

Nakład: 1000 egzemplarzy

 

Toruń 2021

ISBN 978-83-953429-3-6

NLL02.png

Fundacja ZW.

Działa wybrane

autor: Mateusz Kozieradzki

korekta: Dawid Paweł Lewandowski

Wydawnictwo w języku polskim.

Nakład: 200 egzemplarzy

 

Toruń 2021

ISBN 978-83-953429-4-3

ksiazki_NLLen.png

A Journey Towards Wholeness. Reflections on Natalia LL's Art

autorka: Agnieszka Kwiecień

tłumaczenie: Paweł Falkowski

korekta: Ian Corkill

Wydawnictwo w języku angielskim.

Nakład: 400 egzemplarzy

 

Toruń 2019

ISBN 978-83-953429-2-9

ksiazki_BOX.png

Publikacja wydana dzięki wsparciu Miasta Torunia w ramach projektu "Organizacja wystawy BOXer Jerzego Brzuskiewicza
w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej i wydanie katalogu.

Jerzy Brzuskiewicz. 
BOXer. Układy odniesienia | Frames of reference

autorzy: Jerzy Brzuskiewicz, Mateusz Kozieradzki, Paulina Kuhn

redakcja: Mateusz Kozieradzki

korekta: Katarzyna Radomska

Wydawnictwo w języku polskim i angielskim.

Nakład: 150 egzemplarzy

(wyczerpany)

 

Toruń 2019

ISBN 978-83-953429-1-2

ksiazki_NLLpl.png

Podróż w kierunku pełni. Refleksje o sztuce
Natalii LL.

autorka: Agnieszka Kwiecień

redakcja naukowa: Marta Lisok

korekta: Katarzyna Radomska

Wydawnictwo w języku polskim.

Nakład: 500 egzemplarzy

 

Toruń 2019

ISBN 978-83-953429-0-5

bottom of page