top of page
ZW Stiftung obrazek1.png
logo ZW white.png
fund03.jpg

O NAS

Naszym głównym celem jest gromadzenie kolekcji sztuki, zbiorów przyrodniczych oraz biblioteki. Trzon kolekcji stanowią zasoby przekazane przez fundatora. Fundacja ma być miejscem wymiany myśli naukowej. Obiekty udostępniane na zamiejscowych wystawach czasowych, w siedzibie fundacji oraz w przyszłości w dostępie on-line, mają być podstawą do badań, służyć edukacji i rozwijaniu wrażliwości na otaczający nas świat.

About

Trzon kolekcji stanowią zasoby przekazane przez fundatora. Jest to głównie dużej rangi zbiór ceramiki i porcelany europejskiej (np. niemieckiej Manufaktury w Miśni) i azjatyckiej od XVIII do czasów współczesnych, zbiory fotografii, malarstwa czy rzeźby. Kolekcja Fundacji ZW jest wciąż powiększana przez nowe dary i zakupy.

IMG_20200704_133612.jpg

KOLEKCJA

Collection
Natalia LL
natalia-ll-piramida-i-tajemnica-2013-06-

ARCHIWUM

NATALII LL

Natalia LL (Natalia Lach-Lachowicz) to polska artystka intermedialna, konceptualistka. W swojej twórczości zajmuje się fotografią, performansem, filmem eksperymentalnym, wideo, instalacją, rzeźbą i malarstwem. Jej prace mieszczą się w nurtach konceptualizmu, body artu, sztuki feministycznej.

 

Z myślą o stworzeniu jak najlepszego obszaru do badań dotyczących artystki, w zasobach fundacji powołane zostało Archiwum Natalii LL. Miejsce to jest przestrzenią, w której gromadzone są materiały dotyczące twórczości artystki, jak również obszarów ściśle z nią związanych. Obecnie zbiór ten liczy kilka tysięcy numerów inwentarzowych. Wciąż jest powiększany i opracowywany. Jako zasób nigdy nie będzie zbiorem zamkniętym.

Books

Ważną częścią działalności fundacji jest prowadzenie działalności wydawniczej. Również teksty pracowników instytucji znalazły się w wielu prestiżowych wydawnictwach dotyczących szeroko rozumianej nauki i sztuki.

IMG_20201111_104040.jpg

PUBLIKACJE

Współpraca

WSPÓŁPRACA

Fundacja ZW od początku swojego istnienia stara się wspierać studentów, naukowców i wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą i naukami przyrodniczymi. 

  • udzielamy licencji umożliwiających pracę z obiektami z naszej kolekcji oraz sztuką Natalii LL;

  • wspieramy merytorycznie autorów tekstów, artystów i naukowców;

  • udostępniamy nasze obiekty studentom konserwacji dzieł sztuki, niejednokrotnie stają się dyplomami magisterskimi;

  • wspieramy inne instytucje wypożyczając obiekty na wystawy czasowe;

DO TEJ PORY PODPISALIŚMY UMOWY O WSPÓŁPRACY Z NASTĘPUJĄCYMI INSTYTUCJAMI/UNIWERSYTETAMI:

Kotwica 1

KONTAKT

Fundacja ZW

ul. Głowackiego 32A m. 29

87-100 Toruń

tel. +48 601 221 943

Numer KRS: 0000766118

NIP: 9562344241

REGON: 38228964500000

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Dziękujemy za wiadomość!

Contact
bottom of page