top of page
dobro_0.jpg
ratujemy.png
fund03.jpg

O NAS

Naszymi głównymi celami są inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej, kulturalnej oraz przyrodniczej, integracja różnorodnych środowisk na rzecz wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, a także działalność edukacyjna na rzecz twórców, animatorów, instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.

About

Trzon kolekcji stanowią zasoby przekazane przez fundatora. Jest to głównie dużej rangi zbiór ceramiki i porcelany europejskiej (np. niemieckiej Manufaktury w Miśni) i azjatyckiej od XVIII do czasów współczesnych, zbiory fotografii, malarstwa czy rzeźby. Kolekcja Fundacji ZW jest wciąż powiększana przez nowe dary i zakupy.

IMG_20200704_133612.jpg

KOLEKCJA

Collection
Natalia LL
natalia-ll-piramida-i-tajemnica-2013-06-

ARCHIWUM

NATALII LL

Natalia LL (Natalia Lach-Lachowicz) to polska artystka intermedialna, konceptualistka. W swojej twórczości zajmuje się fotografią, performansem, filmem eksperymentalnym, wideo, instalacją, rzeźbą i malarstwem. Jej prace mieszczą się w nurtach konceptualizmu, body artu, sztuki feministycznej.

 

Z myślą o stworzeniu jak najlepszego obszaru do badań dotyczących artystki, w zasobach fundacji powołane zostało Archiwum Natalii LL. Miejsce to jest przestrzenią, w której gromadzone są materiały dotyczące twórczości artystki, jak również obszarów ściśle z nią związanych. Obecnie zbiór ten liczy kilka tysięcy numerów inwentarzowych. Wciąż jest powiększany i opracowywany. Jako zasób nigdy nie będzie zbiorem zamkniętym.

Books

Ważną częścią działalności fundacji jest prowadzenie działalności wydawniczej. Również teksty pracowników instytucji znalazły się w wielu prestiżowych wydawnictwach dotyczących szeroko rozumianej nauki i sztuki.

IMG_20201111_104040.jpg

PUBLIKACJE

Współpraca

WSPÓŁPRACA

Fundacja ZW od początku swojego istnienia stara się wspierać studentów, naukowców i wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą i naukami przyrodniczymi. 

  • udzielamy licencji umożliwiających pracę z obiektami z naszej kolekcji oraz sztuką Natalii LL;

  • wspieramy merytorycznie autorów tekstów, artystów i naukowców;

  • udostępniamy nasze obiekty studentom konserwacji dzieł sztuki, niejednokrotnie stają się dyplomami magisterskimi;

  • wspieramy inne instytucje wypożyczając obiekty na wystawy czasowe;

DO TEJ PORY PODPISALIŚMY UMOWY O WSPÓŁPRACY Z NASTĘPUJĄCYMI INSTYTUCJAMI/UNIWERSYTETAMI:

Kotwica 1

KONTAKT

Fundacja ZW

ul. Głowackiego 32A m. 29

87-100 Toruń

tel. +48 601 221 943

fundacja@zwfound.org

Numer KRS: 0000766118

NIP: 9562344241

REGON: 38228964500000

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Contact
bottom of page